Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van `Les Racauds`. In deze verklaring vertellen we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Les Racauds voldoet aan de bepalingen van de AVG {Algemene Verordening Persoonsgegevens}.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Les Racauds verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze verblijfsaccomodatie en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Andere persoonsgegevens zijn voor ons niet van belang. Bij het inchecken in onze accommodatie kunnen wij om {het tonen van} een legitimatiebewijs vragen. Wij nemen echter geen gegevens uit uw legitimatiebewijs over en maken nooit kopieën van uw legitimatiebewijs.

Les Racauds verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: Het reserveren en factureren van je verblijf in onze accommodatie en het – op verzoek van de gemeente – bijhouden van het nachtregister voor de toeristenbelasting.

Beveiliging
In ons kamer aanvraag/contactformulier gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem {Secure Socket Layer}. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser. Bij voorkeur wisselen we per e-mail geen persoonsgegevens uit. In onze bevestigingsmails gebruiken we dan ook uitsluitend je naam, tenzij je zelf verzoekt om een bevestiging met andere gegevens daarin vermeld.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Na afloop van je verblijf op `Les Racauds` bewaren wij bovengenoemde gegevens in onze administratie op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om bij ons op te vragen welke gegevens wij van jou hebben en deze op verzoek te laten verwijderen.

Delen met anderen
Les Racauds verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.